5651 SAYILI İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN da yapılması planlanan değişikliği iki başlık altında toplamak mümkündür.

1. İçeriğin çıkartılması;

İlgili yasanın 8.maddesinde düzenlenmiş bulunan “erişimin engellenmesi”ne ilişkin düzenlemeyi “İçeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi” şeklinde değiştirmektedir. Önceki düzenlemeye göre başvurucu tarafından ilgili haber veya içeriğe erişim engeli getirilirken yeni düzenleme ile internet ortamında varlığı istenmeyen bilgi, haber veya içeriğin tamamen ortadan kaldırılmasını sağlayan bir düzenleme yapılmaktadır.

İlk bakışta yaşanılan mağduriyetleri gidermek amacıyla getirildiği iddia edilen düzenleme yerinde gibi görülse de asıl amacın geçmişte ortaya konulmuş bulunan ancak günümüzde ters düşülen ve çelişki doğuran davranışlara ilişkin sosyal medya hafızasını silmeye yönelik bir tavır olduğu tartışmasızdır. Bir kısım kişilere yönelik erişim ve kısıtlama kararları çok rahat ve kolay alınırken, ötekileştirilen kişi ve kurumların mağduriyetlerine kayıtsızlık yıllardan beri sürdürülen bir yaklaşımdı. Ötekileştirilen kesimlerin sosyal medya ve internet ortamında kayıtlı bulunan haber ve içeriklerin hükümet aleyhine kullanımının bir hayli yaygınlaşması ve bu durumun engellenememesi karşısında hafızanın da silinmesi ihtiyacını doğurmuştur. Çok uzun zamandan beri mağduriyet doğuran uygulamalara karşı bugüne kadar sessiz kalınmış ve mağdurların feryatlarına kulak tıkanmışken sorunu bugün çözmeye kalkışmak geç de olsa yerinde bir irade olmakla birlikte suiniyetli ve gayrı samimi politik bir tavırdır. Hükümet ve yandaşlarının öncekine göre bugünkü tavırlarındaki çelişki ve farklılıkların kamuoyunda gündeme getirilmesini ve hükümetin yıpratılmasını önlemek amacıyla yapılmak istenen bir düzenleme ile karşı karşıyayız.

2.İnternet sağlayıcıların Türkiye’de temsilcilik bulundurması;

5651 s. ilgili yasaya getirilmek istenen ek 4.madde ile “Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı” lara Türkiye’de bir temsilci bulundurma veya temsilcilik açmayı zorunlu tutmaktadır.

Bu düzenleme de hükümetin zorda kaldıkça dile getirdiği, hatta Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen erişim yasaklama kararlarının alındığı olmuşsa da netice alınamamıştır. İlk defa bir yasal düzenleme ile Türkiye’de temsilcilik açılması zorunlu hale getirilmektedir.

Türkiye’de resmi muhatap bulundurmayan yabancı şirketlere karşı bir yaptırım da uygulama imkanı olmayan hükümetin yukarıda izah edilen artan ihtiyaçları karşısında bu düzenlemeyi gündeme getirdiği görülmektedir. İddia edilen kişisel mağduriyetlerin ve yabancı şirketlerin haksız kazanç elde ettikleri ve vergilendirilemediklerine yönelik gerekçeler yerinde olmakla birlikte sorunun bugüne kadar sürünceme de bırakılmış olması ve ciddi bir tedbir alınmamış olmasının izahı yoktur. İleri sürülen gerekçelerde hükümetin samimi olmadığı ortadadır.

Yapılmak istenen düzenlemeye aykırı davranışlara getirilen para cezalarının da son derece ağır tutulmuş olması, aşırı ve orantısız kısıtlama tedbirlerine yer verilmiş bulunması düzenlemenin kişisel mağduriyetleri gidermekten ziyade hükümet ve ortaklarının politik çıkarlarını önceleyen bir yaklaşımı ortaya koymaktadır.

Av. Ali AYDIN

Yorumlar
Hiç Yorum Yapılmamış. İlk yorumu siz yapın...

 
2864 kez görüntülendi